Loendamiskettide noolekesed

Loendamisketid kuuluvad kolmandasse matemaatika rühma ning nende abil õpib laps ära järjest loendamise ja hulgakaupa loendamise kuni tuhandeni. Kui laps on õppinud loendamise tuhandeni, siis oskab ta suure tõenäosusega ka edasi loendada. Selle vahendiga tegelevad enamasti lapsed vanusevahemikus 4,5-5.

Vahendi maksumus: 30.00 €


Kuidas hakata vaderiks?

Hakka liitmistahvli ja numbriribade vaderiks tehes ülekande vahendi maksumuse summas selgitusega "Liitmistahvel ja numbriribad" MTÜ Montessori Haridus Haapsalus kontole: EE167700771005337010, LHV Pank

Aitäh, et aitad edendada Montessori haridust Haapsalus ja Läänemaal!