Sissejuhatus

Montessori meetodist juhinduv mängurühm väikelastele

0-3 vanuseetapi keskkond toetab lapse funktsionaalse iseseisvuse arengut – see kätkeb endas kõneoskust, enda eest hoolitsemise oskust (sh ka tualetis),  oskuslikku liikumist ja ennast ümbritseva märkamist. Oluline on, et kõige selle õppimise jooksul säiliks lapses elurõõm ja huvi maailma vastu.

Igapäevaelu harjutused jaotuvad eneseteenindusoskuste, oma keskkonna eest hoolitsemise ja toidu ning einestamisega seonduvateks tegevusteks. Laps harjutab riietumist, rõivaste eest hoolitsemist, käte pesemist. Väikelaps on eriti tundlik korra suhtes – siin saab ta harjutada pühkimist, pesemist, asjade paigutamist enda kohale. Oluline osa selles arenguetapis on ka lauakommete tundma õppimisel. Rühma väikelapsed katavad ise laua, tõstavad endale ise süüa ja koristavad enda koha. 

Loovat eneseväljendust toetavad kunsti-, muusika- ja emakeele ala. Kunsti ainealas saab laps kasutada erinevaid kunstitarbeid ja töötada enda arengust lähtuvalt. Juhendaja on teadlik käeliste oskuste ajajoonest ning toetab last võtetega vastavalt tema eale ja vilumusele. Muusika ainealas saavad lapsed kuulata CD-plaate ja kassette, orkestripillide heli nii üksikult kui orkestri koosseisus ning valida laulukaarte, mida koos juhendajaga laulda. 

Emakeele ainealas saavad lapsed sõnast kogemuse nii kuulmis-, nägemis-, lõhna- kui kompamismeele abil. Lastele on tegelemiseks väljas sõnavarakomplektid pärisesemetest kuni abstraktsemate sõnavarakaartideni. Õigupoolest käsitleme kogu rühmaruumi emakeele aineala laiendusena, kus igapäevase tegevuse käigus õpib laps tundma teda ümbritsevate esemete ja tegevuste nimetusi.

Olulise osa keskkonnast moodustavad ka peen- ja üldmotoorika oskusi arendavad vahendid. Riiulitel on lapsele valida erinevad lükkimise, pistmise ja avamise harjutused, kus väikesed käed saavad erineva keerukusega vahenditega arendada käelist vilumust. Õuealal saavad lapsed ronida, tasakaalu harjutada ja aiatööriistadega toimetada.

Väikelaste keskkond valmistab last ette järgmise 3-6 vanuseetapi tegevusteks - nagu kirjutamine, lugemine ja matemaatika. 

Kui mõtled lapse edasise Montessori hariduse peale siis on iseseisva väikelapse rühm hea koht Montessori pedagoogikaga esimeseks tutvumiseks. Su laps saab kogeda ettevalmistatud keskkonnas toimetamist ja Sina saad vaadata, kas Montessori lähenemine võiks sobida lapse ja Sinuga ning lapse vanemaks saades jätkata juba 3-6 vanuseetapi mängurühmas


"The first essential for the child’s development is concentration. It lays the whole basis for his character and social behavior. He must find out how to concentrate, and for this he needs things to concentrate upon. This shows the importance of his surroundings, for no one acting on the child from outside can cause him to concentrate. Only he can organize his psychic life. None of us can do it for him. Indeed, it is just here that the importance of our schools really lies. They are places in which the child can find the kind of work that permits him to do this."

Montessori, Maria "The Absorbent Mind", lk 222, Social Development.


Foto: Ekvilibrist