Montessori sõimerühm


Teeme ettevalmistusi, et avada sügisel autentne Montessori sõimerühm Haapsalu Montessori Keskuses. Rühma hakkab juhendama Epp Linke, kes on selleks hetkeks läbinud nii Association Montessori Internationale 0-3 vanuseetapi Montessori juhendaja väljaõppe ja omandanud ka lapsehoidja 4. taseme kutse. Rühma assisteerib abiõpetaja.

Lastehoidu on oodatud 18k-3a vanused lapsed. Liituda võivad ka nooremad lapsed, kes oskavad kõndida. Rühmas on kokku 10 kohta.

Sõimerühma tegevuse eesmärk on toetada lapse iseseisva toimetuleku arengut. Laps õpib enese eest hoolt kandma (sh vajadusel ka potitreening), töötab mitmekülgse keeleõppevahendite koguga arendades nõnda enda mõtete väljendamise võimet, hoolitseb ümbritseva keskkonna eest, arendab peenmotoorikat ja loomingulist eneseväljendusoskust. Ettevalmistatud keskkond valmistab last ette järgmise 3-6 vanuseetapi tegevusteks nagu kirjutamine, lugemine ja matemaatika.

Igal nädalal veedame ühe päeva enamjaolt õues - matkame, sööme, võimalusel teeme ka lõunaune õues.

Kuidas erineb Montessori sõimerühm tavalasteaia sõimerühmast?
  • Rühmaruumis on ette valmistatud rikkalik valik Montessori vahendeid ja tegevusi, millega laps saab endale sobivas tempos tegutseda täpselt nii kaua kui ta seda soovib.
  • Lapse süvenenud ja konstruktiivset tegevust ei katkestata ühistegevustega.
  • Laps valib tegevused enda initsiatiivil.
  • Lapsed valmistavad söögipala, katavad ja koristavad laua iseseisvalt.
  • Rühmaruumis saab harjutada kõiki igapäevatöid, et osaleda aktiivselt nii rühma kui koduse keskkonna eest hoolitsemises (põranda pühkimisest pesu pesemiseni, lilleseadest õmblustööni)
Hoius on tagatud töötsükkel ettevalmistatud keskkonnas, tegevus õues, puhkevõimalus, hommikul ja pärastlõunal söögipala valmistamine ning soe lõunasöök. Vanemate soovi korral saab lisada ka sooja hommikusöögi. Sõimerühm järgib riiklikult kehtestatud alushariduse õppekava nõudeid olles need kohandanud vastavalt Montessori pedagoogikale 0-3 vanusetapis.

Alljärgneva küsitlusega kaardistame huviliste hulka ning millises mahus oleks hoiuteenust vajalik osutada (mitu päeva, kui pikk päev).

Hoiutasule maksumuse hulka on arvestatud sooja eine maksumus. 

Sõimerühm toimib eralastehoiuna ning Haapsalu Linnavalitsuselt sõimekohtadele tellimust pole esitatud seega vanem kannab hoiutasu täies mahus.