Montessori pedagoogikast juhinduv mängurühm väikelastele

Alates 2022.a juunist alustas iseseisva väikelapse mängurühm, mis toimib Montessori pedagoogikat pakkuva huviringi vormis ja on ühtlasi ettevalmistavaks sammuks autentseks Montessori sõimerühmaks kujunemise teekonnal. Laps ja vanem rühmadega alustame tõenäoliselt taas 2023. a kevadel.

0-3 vanuseetapi keskkond toetab lapse funktsionaalse iseseisvuse arengut. Siin saab laps tegeleda igapäevaelu harjutustega, mis jaotuvad eneseteenindusoskuste, oma keskkonna eest hoolitsemise ja toidu ning einestamisega seonduvateks tegevusteks. Loovat eneseväljendust toetavad kunsti-, muusika- ja emakeele ala. Olulise osa keskkonnast moodustavad ka peen- ja üldmotoorika oskusi arendavad vahendid. Ettevalmistatud keskkond valmistab last ette järgmise 3-6 vanuseetapi tegevusteks - nagu kirjutamine, lugemine ja matemaatika. 

Kui mõtled lapse edasise Montessori hariduse peale siis on väikelapse mängurühm hea koht Montessori pedagoogikaga tutvumiseks. Su laps saab tuttavaks ettevalmistatud keskkonnaga ja Sina saad vaadata, kas Montessori pedagoogika võiks sobida lapse ja Sinuga ning lapse vanemaks saades jätkata juba 3-6 vanuseetapi mängurühmas.


"The first essential for the child’s development is concentration. It lays the whole basis for his character and social behavior. He must find out how to concentrate, and for this he needs things to concentrate upon. This shows the importance of his surroundings, for no one acting on the child from outside can cause him to concentrate. Only he can organize his psychic life. None of us can do it for him. Indeed, it is just here that the importance of our schools really lies. They are places in which the child can find the kind of work that permits him to do this."

Montessori, Maria "The Absorbent Mind", lk 222, Social Development.